اهمیت مشاوره(۴)

موضوع: اهمیت مشاوره(۴)

امام علی (علیه السلام): عمل نکردن به راهکارهای مشاور دلسوز و دانا و باتجربه سرگردانی و پشیمانی های فراوانی ببار می آورد.

دوست گرامی

مشکلات جسمی با تهاجم میکروب به وجود می آید و بی توجهی به درمان موجب بروز بیماری های بدخیم و مزمن و واگیر و غیر قابل درمان و قطع عضو و حتی منجر به مرگ می شود و در بُعد فکری و روحی و معنوی و عاطفی و اجتماعی نیز اینگونه است.

افزودن یک دیدگاه