مشاور مدرسه حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی

موضوع: اهمیت مشاوره(۱)

پیامبر گرامی (ص) فرمودند: هم فکری با اندیشمند دلسوز موجب هدایت برکت و توفیق الهی می باشد. آنگاه که مشورت کردی از راهنمایی های او تخلف نکن که سختی و مشکلات به همراه دارد.

انجام مشاوره های بجا و لازم انسان را در مسیر بالندگی و کمالیابی یاری می دهد و از پشیمانی و عقب افتادگی های غیر قابل جبران نجات می دهد.

برآیند مشاوره چیست؟

  1. نجات از هلاکت
  2. رهایی از پشیمانی
  3. بالندگی اندیشه
  4. تبدیل پندار ها به یقین
  5. تکیه گاه فکری
  6. انتخاب راه های برتر
  7. بهره گیری از تجربه دیگران
  8. صرفه جویی در انرژی
  9. جلوگیری از ذلت
  10. تقویت حافظه و قدرت

افزودن یک دیدگاه