دسته: معاونت مشاوره

اهمیت مشاوره(۶)

موضوع: اهمیت مشاوره(۶) برادر عزیز طرح مشکلات با افراد نا آگاه بیگانه از حوزه غیر متدین سودجو کم ظرفیت دشمن دوسن نما پی آمد های...

اهمیت مشاوره(۵)

آیا می دانید مشکلات ممکن است دست آورد وراثت و خانواده و جامعه یا خود انسان باشد، پس نباید در برابر همه مشکلاتی که بروز...

اهمیت مشاوره(۴)

موضوع: اهمیت مشاوره(۴) امام علی (علیه السلام): عمل نکردن به راهکارهای مشاور دلسوز و دانا و باتجربه سرگردانی و پشیمانی های فراوانی ببار می آورد....

اهمیت مشاوره(۳)

موضوع: اهمیت مشاوره(۳) با چه کسانی مشورت نکنیم غیر متدین حریص بخیل مستکبر نا پایدار نا آگاه دروغگو و دروغ منش کم تجربه لجوج مغرور...

اهمیت مشاوره(۲)

موضوع: اهمیت مشاوره(۲) اگر می خواهید از مشاوره بهره بهتر و سریعتر دریافت کنید صداقت داشته باشید با اطمینان گفتگو نمایید شنیدنی ها را با...