حدیث هفته اول اسفند ماه

رانندگان محترم! درزمستان مراقب هموطنان موتورسوار باشيم، آنها فاميل،همسايه،همكار،بچه محل يا پيك موتوري هستند و غذا و بسته و نامه شما را ميآورند، سرماباعث سِر...

حدیث هفته چهارم بهمن

امام على عليه السلام: به اندك بسنده كنيد و تن به خوارى ندهيد التَّقَلُّلُ و لا التَّذَلُّلُ غررالحكم حديث ۳۶۲...

حدیث هفته سوم بهمن ماه

امام علي عليه السلام: در خوبى، پيرو باشى، بهتر از آن است كه در بدى، پيشوا باشى لَأَن تَكونَ تابِعا فِي الخَيرِ، خَيرٌ لَكَ مِن...