ذکر و نماز روز شنبه

هرڪس روزشنبه این نمازرابخواندخدااورا دردرجه پیغمبران صالحین وشهداقراردهد 🌺 ۴رڪعت به دوسلام ودرهررڪعت حمد،توحید،آیة‌الکرسے 🌺ذکرروزشنبه،۱۰۰مرتبه یارب العالمین این ذکر موجب بی نیازی میشود. 📚مفاتیح الجنان...

حدیث

علی علیه السلام به ابوذر فرمودند: ای ابوذر! اگر آسمان ها و زمين راه را بر بنده اى ببندند و او واجبات و محرمات را...